ScottyO On Demand Audio
SHARE THIS PAGE ON FACEBOOK:

Brad on Cruise Nite 25th Anniv
Posted: Jul 18 2012 by studiouser

 

Back

Comments

Add Comment
jcSBeHoZBgjqByBgsTd
לא, זה לא מה שאני אומר.אני סבור שאירגוני השמאל הקיצוני עוסקים בחתרנות משלוש סיבות: 1) הם שופכים דלק למדורת האיבה בין העמים 2) הם לא מסוגלים לקבל את הכרעת הרוב ולכן הם מזמינים כוחות חיצוניים שיכפו על הרוב את דעתם ואמיתותיהם. 3) הם מכבסים לרוצחים הפלסטינים את המצפון. אני לא זקוק לאינטרנט בשביל להתרשם כך. זה "אם תרצו" שנוברים באינטרנט, וזה עניינם. לדעתי לא צריך אינטרנט כדי להבין כל זאת. רק מעט commom sense. אני לא מכיר את הסעיפים בחוק, אני לא משפטן (תודה לאל), לטעמי קבלת תרומות מגופים שהאינטרס שלהם הוא לפגוע במדינה הוא חתרנות, ואני שמח שאני לא היחידי שסבור כך. כפי שכתבתי, זהו ה-common sense שלי, לטוב ולרע. איך נמדד נזק למדינה? ובכן המדדים מאוד סובייקטיבים. למשל: אני סבור שהמפגינים בבילעין מסבים נזק כבד למדינה (מסיבות שאני כמובן יכול לנמק) ואתה סבור שהמתנחלים מסבים נזק למדינה (ונימוקיך עמך). הפלא ופלא: שני אנשים שחושבים ההיפך. ככה זה עם מדעים לא מדוייקים אנשים שונים עשויים לראות את אותו דבר באור אחר לחלוטין ולהגיע למסקנות הפוכות. למשל, בחמאס סבורים שהם עם קדוש וישראל השטן הקטן ובש"ס סבורים שאנו עם קדוש והחמאס הוא השטן הקטן. לא ברור לי למה כוונתך ב-"השמדת ישראל". אני דיברתי על פירוק ופירור. רוצה דוגמא למי שמעוניין בפירוקה של מדינת ישראל ופירורה? בבקשה: חלק הארי של אזרחי המדינות הערביות וחלק הארי של הפלסטינים. האם ערכתי סקר בין הערבים או הפלסטינים המצדיק שאכתוב זאת בכזה ביטחון? ודאי שלא. גם הורי הוריי לא ערכו סקר כמה גרמנים בדיוק היו חפצים בדיוק בהשמדתם וכמה לא. לא היה בזה צורך, המעשים דיברו בעד עצמם. אגב, יש גם ישראלים שהיו מתים לראות את מדינת ישראל מתפוררת או מתפרקת או משנה זהות. בהכללה גסה, הפלסטינים, למשל, מוכנים לעשות הרבה מאוד כדי להסב נזק למדינה, לפוררה ולפרקה. זה כמעט הדבר היחיד לדעתי שמאחד את הפלסטינים לעם. אני אנסה להשיב לך לשאלתך האחרונה. ראשית, אני נגד תרומות מארה"ב ונגד הסיוע הכלכלי-בטחוני שאנו מקבלים מהם. אני רואה בזאת סוג של שוחד שהיה טוב לו יכולנו לסרב לו (והייתי מעדיף שנסרב). שנית, האמריקאים צריכים לעסות בדק בית ממי הם מקבלים כספים ואת מי הם מממנים. לא לנו לעשות בדק בית עבורם. אבל אני בהחלט חושב שיש מקום לשתף עימם פעולה בכל אותם תחומים בהם יש לנו אינטרסים משותפים ולא לשתף פעולה היכן שהם מתנגשים.ולבסוף, הרשה לי להעיר לך הערה קטנה: עשיתי יפה כשהתנית כתיבת תגובות באתרך בכלל "כתיבתי מכבדת אותי ואת המגיבים האחרים". אנא, הווה נאה דורש נאה מקיים. אני הרי לא בא לכאן עם "ססמאות" אלא עם דיעה שונה מזו שאתה מציג. אני בהחלט יכול להבין שאתה לא מסמפט את דעתי אבל מכאן ועד לאיום "אל תטרח לבוא לכאן עם ססמאות" המרחק עדיין רב. אם תאמר שאינך מעוניין לראות פה בעלי דעות שונות או בעלי IQ פחות מ-180, אבין ואלך.להגיב

Add Comment